Timo Schmitz: „Ënnerschider zwëschen Lëtzebuergesch an Lëtzebuerg un an Däitschland“ (2016) [PDF]

Schlagwörter

, , , , ,

Wéi är wësst gehiren ech zou der Lëtzebuergesch-sproochigen Gemeng hei an Däitschland. Haut wëllen ech Iech déi Ënnerschidder zwëschen d’Lëtzebuergesch an Lëtzebuerg a an Däitschland zeischen. Är kënnt mengen Artikel gär rënnerlueden an och an Intéresséierte waiterginn.

Téléchargez: „Ënnerschider zwëschen Lëtzebuergesch an Lëtzebuerg un an Däitschland“ (2016)

Timo Schmitz: „Déi Léift zur Wäisheet an är Wichtegkeet fir eis deeglech Liewen“ (2015) [PDF]

Schlagwörter

, , , , , , , , , ,

Hei ass eng Aleedungsartikel zur Gronnlag vun déi Philosouphie. Den Artikel beschäftëgt sech domat wéi d’Philosouphie entstann ass an wellëch Roll déi Philousophie spillt, och in Bezug zur Religioun. Natirlech gitt och erklärt,wouvir déi Philosouphie sou wichtëg fir den Mënschen ass.

Téléchargez l’article ici:

Timo Schmitz: „Déi Léift zur Wäisheet an är Wichtegkeet fir eis deeglech Liewen“

Mäi Jugendroman: Lucie – Eng Liicht vum Weiten

Schlagwörter

, , ,

Created with Nokia Smart Cam

“Lucie këmmt onfräiwëlleg no Frankräich, well hatt mat ärer Mamm aus ärer Heemecht geflicht ass. Wanns de Valentin dat Lucie an d’Kantin vun d’Schoul an La Courneuve fir d’éischt gesait verléift hien sech stracks. Mee déi Lucie ass vun Natur déckkëppeg, weswein hatt sech net am Gastland integréiren wëllt, no sunst eng Bekannten vun Regeln an Anstand verspiert. Dat ass eng Ausagangsituatioun, déi net just fir Valentin en Fatalitéit gitt. “ 

 

Details:

 

Timo Schmitz: Lucie – Ein Licht aus der Ferne

Sprooch: Däitsch

Publizéirt ginn am: 19. Juli 2014

Verlag: epubli GmbH

ISBN: 9783737501002

Meng neies Buch: „Meng Wéi zum Buddhismus: Formen, Léier an Verwierklechung“

Schlagwörter

, , , , , , ,

Timo Schmitz_Buddhismus

 

Contenu:

 

1. Einleitung

(Aleedung)

2. Die buddhistische Lehre

(De buddhistesch Léier)

2.1 Was ist Buddhismus?

 (Wat ass Buddhismus?)

2.2 Wer oder was ist ein Buddha?

(Wéin oder wat ass eng Buddha?)

2.3 Der Begründer des Buddhismus: Siddharta Gautama

 (Den Grënner vum Buddhismus: Siddharta Gautama)

2.4 Die Vier Edlen Wahrheiten

(De véier edelen Wourechten)

2.5 Der Edle Achtfache Pfad

(Den edelen aachtfochen Pfued)

2.6 Praktische Umsetzung der buddhistischen Lehre

  (Praktesch Verwierklechung vun déi buddhistesch Léier)

3. Die buddhistischen Schulen

(De buddhistesch Schoulen)

3.1 Grundlegende Einteilungsmöglichkeiten

(allgemeng Mieglechkeet zur Unnerscheidong)

3.2 Indische Gliederung

(Indesch Glidderung)

3.3 Chinesische Gliederung

(Chinesesch Glidderung)

3.4 Allgemeine Gliederung

(allgemenggëlteg Glidderung)

4. Vergleich zu verwandten Religionen an einem Beispiel: Der Chondoismus

(Verglach mat eng no Religioun an engem Beispill: Den Chondoismus)

5. „Die drei Lehren sind eins“: Buddhismus, Konfuzianismus und Daoismus

(„Déi dräi Léiern sinn d’selwecht“: Buddhismus, Konfuzianismus an Daoismus)

6. „Der Weg ist das Ziel“ (Konfuzius): Mein Weg zum Buddhismus

(„Den Wéi ass de Destinatioun“ (Konfuzius): Meng Wéi zum Buddhismus)

6.1 Wie ich zum Buddhismus kam

(Wéi ech zum Buddhismus kummen sinn)

6.2 Sinnkrise: Was ist Wirklichkeit?

 (Sinnkris: Wat ass Wierklechkeet?)

7. Schlüsselbegriffe/ Fachwörter

 (Mot-clés/ Termes techniques)

8. Quellen und Zitate: Abkürzungsverzeichnis

(Sources et citations: Les abréviations)

 

D’lescht Zäit steigert sech de Zuel vun den Publikatiounen iwwer den Buddhismus. Do ginn verschidden Richtungen an Methoden proposéirert, déi grousse Ënnerschidde hunn. Dat duergestallt Buch hëlleft mam Kontakt vun buddhistesch Literatur. Et gitt eng Iwwerbléck iwwer de Formen an Richtungen, wanns et och just grob ass, fir eng méiglechst leichte Compréhension vun komplexen Zesummenhänken. Dobäi benotzt et verschidden Glidderungen, déi de alldags benotzte Begrëffer an Ënnerbegrëffer zortéirert an fir d’lescht an eng allgemeng Glidderung zesummenfasst. Sou krät den Lieser eng Orientatioun, wat firn Glaf ze wat firn Schoul gehirt.

Dësen Aspekt ass fir d’Introduktioun vun d’Léier uerg wichteg. Sou gitt déi Léier net just vun enger Schoul, mä vun villen Schullen dogeléit. En plus gitt et ville alldags Beispiller, sou dat den Lieser kloer Inspiratiounen fir seng Liewen krät, an dozou ugereegt gitt et selwst ze realiséieren. Fir dat Spektrum des Buddhismus mi dozeléien géit dat Buch och iwwern Buddhismus selwst hinaus an beschreift an engem Kapitel den Chondoismus an klärt op, wellcht Gemeinsamkeeten an Ënnerschidde den Chondoismus mam Buddhismus huet. Den Chondoismus ass aus den „Dräi Léieren“ entstannen, déi och an dësem Buch eng Kapitel krät hunn. Dat Kapitel iwwer de Dräi Léieren (Buddhismus, Daoismus an Konfuzianismus) frot sech ob se elo an enger modernen Gesellschaf och no zesummen passen oder ob et zevill Kontrairen gitt.

Dono erklärt den Autor selwst seng Wéi zum Buddhismus, wéi hien Buddhist ginn an kläert och iwwer seng Sinnkris op.

 

 

Wou krän ech dësses Buch?

 

Mäi philosophesch Buch ass eng E-Book. Är kënnt et ganz komfortabel op ärem Liesegerät, Smartphone oder Tablet liesen. Och op virtuellen Readern op ärem Computer ass dat méiglech. Liesen Se d’Informatiounen vun ärem Abiiter, wann ech gelift.

 

 

Details:

 

Timo Schmitz: Mein Weg zum Buddhismus – Formen, Lehre und Umsetzung

Sprooch: Däitsch

Publizéirt am: 14. Abrëll 2014

Verlag: epubli GmbH

ISBN: 9783844292114

 

 

Timo Schmitz, 1. Mee 2014

Op Lëtzebuergesch, den 17. Mee 2014

 

Menge Erzielungen: „Den verhängnisvollen Dram an annere Geschichten“

Schlagwörter

, , , , , , , , , , , , , , ,

der verhängnisvolle traum

Hunn Se scho emol Gedanken gemeet, wat äre Dramen soen wullen? Dach mat Dramen verstoen mär sou vill, mä enge Saach hunn eis Dramen gemeinsam: se këmmen net vun eiser Realitéit mä sinn fiktiounal. Fënnef Erzielungen an eng Kurzgeschicht féieren an d’Welt vun den Dramen. Jidde Geschicht erzielt sécher eppes annëscht, mä d’Symbolik vum Dram këmmt ëmmer widder. Et kënnen Zukunftsdramen mat eiser Professioun, Dramen iwwer Fridden an Krichsregiounen, den Dram no Zwäisamkeet ou den Dram no Verännerungen an Gesellschaften sinn. Dëses Buch sot et! Et soll natierlech och Ënnerhaalen, mä et soll och eng Bäitrag fir eis Gesellschaft sinn. Et gitt Situatiounen wou eiser Dram mi schnell réel gitt, wéll mir et zésommen upacken. Wéin eppes änneren wëll, den muss och seng Stëmm erhiewen.

Dach et géit net just um Dramen a Realitéiten, mä och um d’Kreativitéit. Et ass net ze vergiessen, dat et fiktiounale Texter sinn, mä d’Realisatioun zéit eis, dat munnech scho zer Realitéit gënn ass.

 

 

Den verhängnisvollen Dram

 

Den jongen Ronaldo aus Bayern ass kuerz vir sengem Baccalauréat, da këmmt eng Juffer déi heescht Svetlana an seng Duerf, déi eng touristesch Visite meet. Svetlana ass ze Adygeja an Russland gebuer an studéiert am Saarland. Ronaldo ass natierlech sofort interesséiert an geet no der Schull ans Saarland fir eng Zukunft zesummen. Mä wanns hien am Saarland ukëmmt gesinnt Ronaldo dat hatt eng Partenaire huet. Seng Zukunftsvisiounen déi hien dreemt huet si kapott gemeet. Hien gitt verréckt an decidéirt Svetlana ëmzebréngen.

Wanns Se wëssen wullen ob hien et meet an wat dono passéiert, liesen Se d’Geschicht!

 

Dunner iwwer Grozny

 

Hunn Se scho emol doriwwer nogeduecht, wat firn haarten Péng d’Leit an den Krichsregiounen hunn? Wéi d’Angscht hiert Liewen dominéiert? Krän Se eng Abléck wéi den Krich d’Liewen vun den Mënschen verännert an net am Zentrum vun déi Gewalt mä an d’Peripherie. Den Krich ze Tschetschenien huet net just eng Vollek traumatisiéiert mä ville. De Erzielung spillt an d’Peripherie: Nordossetien. An d’Haapstad Vladikavkaz liewt eng véirköpfëch Famill. Jidden huet seng eegen Problemer an Suergen. Wéi reell sou eng Angscht gitt zéit sech wanns de Duechter am Wéi zer Schull vun zwou Friemen verfollecht gitt.

Wanns d’ville Diskussiounen an Europa iwwer d’Froach wéiville Leit Asyl krän sollen gesait, sou zéit d’Erzielung eng elementar Problem op: de Krichsregiounen selwst. Déi Osseten wullen gär friddlech liewen, awer se ginn an den Konflikt matrinngezoen. Eng Krich wou keng Gewënner gitt, just Verléierer. Mir kënnen net all Osseten evakuéieren. Mir mëssen eis iwwer d’Situatioun an Nordossetien bewosst maan an friddlech Solutiounen fannen. De Erzielung léiert eis dat och wanns den Kaukasus wäit wech ass, sou ass et net gutt wechzegesinn an dat Leid vun den Mënschen sou ze akzeptéieren. Stellen Se sech vir, dat et är Kanner an är Famillëch ass, do wëllen Se jo och dat et Lait gitt déi hëllefen. Wouvir d’Leit am Kaukasus ignoréieren?

 

 

Meng Heemecht

 

Këmmen Se vum Land? Net just vum Land, mä vum Hannerland? Wou et ville kleng Dierfer gitt? An wou jidden jiddwereen kennt oder wéinst denken dat se jiddwereen kennen doen? Sou géit et och dem Protagonisten vun dëser Geschicht, just dat hien an enger klengen Stad wunnt wou vill Klaatsch geschnaddert gitt. Iewer wanns hien am Urlaub goet fannt hien den Plaz wou hien sech wéi Heem fillt. Ass et eng Heemecht op Zäit?

 

Tréinen aus Glas

 

Frédéric fänkt an der groussen Stad ze studéieren un. Dëse neie Situatioun verännert seng Liewen. Hien verléift sech nummen an drai Juffern déi eppes jonger sinn wéi hien. De dräi Fraen sinn bescht Frëndinnen an zwou vun dënnen wunnen direkt dernieft. Iwwer seng Kommiliton Peter, den wellen Kontakt mat den Dräi huet, versicht Frédéric sech mat dennen bekannt ze maan. Hien këmmt an Kontakt, mä et fonktionéiert net sou wéi hien et sech erhofft huet, wéll hien keng Méilechkeet gesait mat dënnen eng Kommunikatioun ofzebauen. Wat sëllt hien maan?

 

 

Dat burjatesch Schwiert

 

Zambaga gitt fréi mam Doud konfrontéiert, wéll hatt Vatter ass gestuerwen wanns hatt véier Joer gewéis ass. Mä är Vatter ass eng Held gewéis. An ärer kindlech Phantasie stiliséiert hatt är Vatter zum Meister vum Schwiert. Mä dat Schwiert glannt seng Affer. Dat mësst Zambaga och fréi léieren, wanns et vun ärem klengen Duerf no Ulan-Ude géit. Duer léiert hatt flutt de soziale Problemer vun d’russesch Gesellschaft an dat Verdierwen vun der Jugend. Awer Zambaga huet eng Dram: Hat wëll Burjatien zum Haaptpunkt an Russland maan. D’Erzielung zéit de fragile Dramen vun eng jong Burjatin, déi sech mat der Verännerung an är Gesellschaft an d’Pauvretéit am Neien Russland konfrontéirt séit, an versicht an d’Vergangenheet fortzelaafen an sech do festzekrallen.

 

 

Kraisch net, Tuva!

 

Dësse Kurzgeschicht zéit et Konfliktsituatioun an Russland op. Déi aale an kranke Tuva erënnert sech an Gedanken an d’Wuerter vun de Mordwinia, Tschetschenija an de Lezginka. Dësse konstruéiren an Tuvas Gedanken eng Dialog fräi no „Och wanns et dir schliecht gitt, erënner dëch dat et ville Lät gitt, déi et vill schliechter hunn“. Do et zéit sech dat Gefill dat wéien de ville verschidden Problemer an Russland käin mi d’Situatioun vun den Näischt verstoet.

 

Wou krän ech dësses Buch?

 

Menge Erzielungen gitt et als E-Book. Är kënnt et ganz komfortabel op ärem Liesegerät, Smartphone oder Tablet liesen. Och op virtuellen Readern op ärem Computer ass dat mieglëch. Liesen Se d’Informatiounen vun ärem Ubiter, wann ech gelift.

 

 

Details:

 

Timo Schmitz: Der verhängnisvolle Traum und andere Geschichten

Sprooch: Däitsch

Publizéirt am: 11. Januar 2014

Verlag: epubli GmbH

ISBN: 978-3-8442-7922-1

 

Timo Schmitz, 06.04.2014

op Lëtzebuergesch, den 19.04.2014

 

 

 

 

 

Gedichtband: „Treasure in my mind“

Schlagwörter

, , , , , , , , , ,

treasure_in_my_mind

 

Am Nouvember 2013 ass meng zwoutes Gedichtband publizéirt gänn. Dësses Gedichtband ass an Engléscher Sprooch geschriwwen, dach de Bandbreet ass an drei Aspekter gréisser.

Fir d’éischt ass de Sprooch ze nennen. Och wenn d’Originalsprooch vun den meischten Gedichten an Englesch ass, sou gitt et awer och fremdsproochig Gedichter, mä eng Iwwersetzung op Englesch ass ajoutéirt gänn. Et huet sechs däitsche, dräi lëtzebuergesche, zwou franséische an véier chineesische Gedichter, an eng philosophësch Text op Lëtzebuergesch. D’Lëtzebuergesch Sprooch léit mär besonnescht am Häerz an fir meng Lieser an Däitschland och anzeschwätzen sëch fir d’Lëtzebuergesch ze interesséiren hunn ech net juste eng englesch Iwwersetzung, mä och eng Versioun op Däitsch geschriwwen an ajoutéirt.
Den zwouten wichtëgen Aspekt ass dat Spektrum vun den Sujets. Sou gitt et eng Puer Gedichter déi an den Juli uknipfen, sou dat et eng Connectioun mat meng éischten Band gitt, iewer dono këmmen froue Fréijoers- an Summergedichter no vir. Et géit um Nostalgie an Sehnsucht (Tishina), Zäit (The last twelve months), gléckleches Zesommensinn (Shared Time; Two Crazy Days), Wënsche an Persévérance (Everyday; Endless time), zäitliche Séperatioun (Two weeks), wuer Léift (Pure Love) an nadirlëch och fräie Entfaltungsméiglechkeeten (Down next to the castle; Treasure in my mind; Young, wild and free). Mä och Inseldramen (Pacific Dreams; Curaçao) an Summerfantasien déi Verlaangeren an Begierde vermittelen (Rock my world; The best; Let’s do it!; My sweetest passion; Rainclouds over Wushan; Seducing Caribbean!) sollen den Lieser befligelen. Se sollen d’Nostalgie an d’natierlich Aspiratioun no Zwéisamkäit, Abenteuer an Fantasme erausgräifen an ureegen.
Iewer och Néiufänke (A special beginning) an Angst iwwers Eleng sinn an Verzweiwelung sollen eng Kontrast ginn (Love and despair; Hopeless veneration).

Als drëttes ass dat Spektrum sproochlëcher Spiller ze nennen. Spiller mat Ëmgangssprooch an Neologismen (All my thoughts belong to you), mat Riedensarten an Idiomen (My forever one), an Assoziatiounen vun anner Sproochen sinn fir diversifizéirte Momenter gutt. An Italien gitt et eng Riedensart dofir dat man eng Bezéiung nomols ugéit mat dem selwen Partenaire den man zefir verloossen huet. D’Leit schwätzen dann vun „widderuffgewärmten Kabes“. Wéin man et iesst, erënnert man sëch wouvir man et eegentlëch zefir netmi gessen huet.
Dësse humoristesche Begriffe kënnen sou an d’symbolesch Dichtung integréirt gänn, an selwst wann d’Riedensart net an eiser Sprooch existéirt, sou kënnen Symbole fir sëch selwst schwätzen an och eis zum laachen bringen. Mä net juste mat Spiechwuertern gitt gespillt, iewer och mat Nummen, wéll eng Numm soet munnechmol mi wéi mir eis denken (The garden of my youth). Eng besonnescht Spill mat d’Sprooch ass an „Germanized“ ze fannen. Do géit et drum dat Däitsche oft iwwer d’Anglizismen an hiert Sprooch maulen. Ob „Romantic Comedy“, „Special Effects“ ou juste „Handout“ ëmmer gitt et eppes ze kragelen, wouvir Englesche an net däitsche Wuerter benotzt ginn. Et gitt awer vergiessen, wéiville däitsche Wuerter et am Engleschen gitt. Sou soen d’Engländer „angst“, „blitzkrieg“ ou „schadenfreude“. An wéll Däitschland d’Natioun vun den Autoen ass, ass et och net verwunnerlëch dat „fahrvergnügen“ op den Vormarsch ass. An obschonn d’Wuert „Rosenkrieg“ vum Engleschen „war of roses“ këmmt, sou gitt dësses däitsche Wuert elo och am Engleschen ugewant. An denken mir emol an „Brause“, glannen Se emol an Englesch Wuert dofir. Iwwer ’t Verstéien an Verstannen ginn opaffert sëch dat Gedicht „Germanized“ mat vill Léift, an et demonstréirt eis wéi Sproochen an Natiounen zesummen waachsen.

Dat Buch opaffert sech nadirlëch och dem eegen Fortschrëtt (Moving forward). Interessant sinn och d’Uléinung an d’orientalësch Poesie. D’Gedicht „Majestic Beauty“ huet Referencen an Sheykhis Khusrev a Shirin. Dat Gedicht “Love and Despair” huet Referencen op den Klassiker Leyla a Majnun, dat unner annerem vun Nizami Gencevi (den an Aserbaidschan geliewt huet) op Persisch geschriwwen gitt an Fuzuli (den am Irak geliewt huet) den et op Aserbaidschanesch geschriwwen huet.
An “The Sun greets the morning” sinn direkt zwou wichtëg Elementer drann. Et huet zwou wichtëg Symbolen. Den vun mengen Gedichten bekannten Juli, an dat Symbol vun Sënn dat en Référence an Jamis Yusuf a Zuleikha ass. Mir mëssen eis d’Froach stellen „Kënnt Léift eng Sënn sinn?“ an wou géit et los. An muslimischen Gesellschaften ass et schou eng Sënn wéin eng Mann an eng anner Fra denkt. Dësse Geschicht ass net juste am Koran iwwerliefert, mä stéit och an der Bibel an ass och bei den Judden bekannt. Et gitt eis d’kritësch Froach, ob et net ze plakativ ass juste den Gedanken an eng anner Mënsch zur Sënn ze deklaréiren. Ech gleewen dat et absolut normal ass, dat mir an anner Leit denken, par example eis Jugendléift (déi mir villäicht netmi vergiessen). Wouvir sullen mir dofir eiser Gedanken unnerdricken? Sullen mir eis dofir schummen? Nee, Léift ass käin Sënn, Léift ass eng Kaddo!

Eng annëscht Thema ass d’Philosophie. Referencen op eng anner Philosoph (Butterfly dream) ass dabäi, genee wéi Froen iwwer d’Frimen wat mir haut no net séien kënnen (Unknown tomorrow), Froen iwwer d’Liewen (What about life?) a Froen iwwer d’Espace an Zäit (Beyond the space, beyond the time).
Als Zesummenfaasung: Dat Buch huet ville Emotiounen wéi Freed an Trauer, Nostalgie an Verlaangeren, Verléift sinn an Eleng sinn, mä och philosophësch Themen, déi eis zum nodenken verleiten.

 

Sommaire:

Englesch (English):

I wish I could hold your hand
Sayônara
Now that you’ve left
Tishina
July impression
The last twelve months
Shared Time
Looking at you
Two crazy days
Everyday
Two weeks
Pure Love
Endless time
Suddenly
Down next to the castle
Treasure in my mind
End of July
Pacific Dreams
A special beginning
Rock my world
My forever one
All my thoughts belong to you
The best
Let’s do it!
My sweetest passion
Germanized
Moving forward
The stream from the mountain
You are what I was searching for
Courage
Sakura
Rain clouds over Wushan
High speed ride
We always go on
I want to say I love you
Nightly Date
You are missing
Seducing Caribbean!
Nobody’s perfect
Black socks
Butterfly dream
Young, wild and free
Unknown tomorrow
After one year (August 2013)
New faces
July environment
Final step
Marina
Their last act
Hopeless veneration
Shamefaced
Majestic Beauty
Beyond the space, beyond the time
A breeze of the hyacinth’s fragrance
Encouragement
Entity of myself
On the search of the right way
Trapped
Who are we and who we are
Love and despair
If I fall, I can stand up again
Unrevealed mystery
Uncertain environment
Evolvement
The sun greets the morning
The garden of my youth
Troublesome moment
What about life?
Your fragrance
Happiness is everywhere
Flashlights
My heart is injured
Realized I love you
Shaken to the core
Curaçao
Balancing reasons for a confession
Opal blue eyes
When I see you in the morning
Golden Jubilee Girl
Follow me
Unheard voices
Heart
If you ask me to tell you, what are you made of
One day without you
The post card from my heart which I’ve never sent
Something is different today
Happy future
I didn’t find the right title
Oh, Ivy!
A part of you has grown in me
The thirteenth Piano Trio

Däitsch (Deutsch):

Sehnsucht (Longing)
Hier und jetzt (Here and Now)
Gewitter (Thunder)
Mein Mädchen (My girl) [Brazilian]
Rosenkrieg (War between former couples)
Über Nacht (Over night)

Lëtzebuergesch:

Froen an meng tristesse (Questions to my sadness)
Mäin Dram ou Wat ass Gléck? (My dream or What is
luck?)
Questioun philosophique: Réalitéit a Wierklechkeet (A philosophical question about the existence of reality)
Vexéirt sinn (Being hurt)

Franséisch (Français):

Voyage aventureux (Adventorous trip)
Tous les jours (Everyday) [Canadian]

Chineesisch (中文):

亲爱的走去了 (My beloved one went away) [Mandarin]
拜拜 (Bye-Bye) [Mandarin]
太远 (Too far) [Mandarin, Northern Dialect]
我现在都一个人 (Now I’m all alone) [Mandarin]

Wou grän ech dat Buch ze kaafen?

Dat Buch gitt et iwwerall am Internet ze kaafen. Et ass eng „livre éléctronique“. Är kënnt et mam Lecteur fir Bicher, op dem Smartphone an Tablet a nadirlëch och mam Computer liesen. Fir den Computer gitt et sogar extra virtuelle Lecteuren, déi dat E-Book-Format unnerstützen. Um op Nummer sicher ze goen, beachtet déi Detailinformatiounen op där Websäit wou är dat Buch kaffen wëllt.

Details:

Timo Schmitz: Treasure in my mind
Sprooch: Englesch
Publizéirt am: 23. November 2013
Verlag: epubli GmbH
ISBN: 9783844271935

Timo Schmitz, 25.03.2014
Op Lëtzebuergesch, den 30. Mäerz 2014

 

Mäin Gedichtband: For better and for worse

Schlagwörter

, , , , , , ,

Im Juli 2013 ass meng Gedichtband „For better and for worse – A collection of poems“ (epubli GmbH, Berlin 2013: ISBN 9783844262223) verëffentlecht ginn. Dësses Gedichtband op Englesch kréit wéien säin Titre vill Uffmerksamkéit. Op Englesch soet man nämlich normalerweis “for better or for worse”. Wouvir hunn ech also mäin Titre net sou benannt wéi et gewienlech gesoet gitt? Fir d’éischt mëssen mir dësses Spréchwuert op Däitsch iwwersäätzen: In guten UND in schlechten Zeiten. Mir in Däitschland soen mam „und“ dat et sowohl gutte Zäiten gitt, mä och schliechte Zäiten wou mir eis verspriechen zesommenzehalen. Wéin mir also op Englesch soen dat mir in gutten ou in schliechten Zäiten zesommenhalen, sou gitt et fir mëch d’Impressioun, dat et juste beschtens ou schliechter werden kënnt. Ech gleewen dat genee dat net den Fall ass. Hunn Se no nie et Gefill gehuet, datt alles juste besser géit an die nächst Dag ass riedensartlech den Himmel op den Kopp gefaalen? Hunn Se sëch no nie mat Ären Partner zerstridden an disputéirt? Hunn Se no nie Situatiounen gehuet, wou Iech op gutt Däitsch „die Schnauze voll“ gehuet huet? Wéi hiert séit, ass et net „for better or for worse“, awer ëmmer emol besser an dono emol schliechter: For better AND for worse!

Ech hunn et gär mat Sproochen ze spillen. Fir jemanden den Däitsch als Mammessprooch schwätzt ass et vielläicht net ugewienlech, dat ech et „or“ mam „and“ ëmgetauscht hunn.

Fir éinen den Englesch als Mammessprooch schwätzt ass et awer bedäitend! Soen Se emol engem Englänner ou Amerikaner dat mäin Buch „For better and for worse“ heescht an dann froen Se hien zwou Wuchen herno emol wéi mäin Titre heescht an hien soet „For better or for worse“, wéll et eng Riedensart ass, déi sëch tief agebiergert huet. Mir soen ja och op Däitsch „die Butter bei die Fische tun“. Sou soet niemand Gebees aplaz Botter, juste well hien käin Botter iesst. Et ass emol eng gewësse Riedensart.

Mä dësse Spille mat d’Sprooch maan den Schrëftstelleren richtëg glécklech. Fir d’Kreativitéit gitt et käin Grenz. Sou ass in mengem Gedicht „Thou art my sweetest seasonal memory“ an déi Jugendsprooch an et Shakespeare-English vermëscht gänn. Den Titre ass vielläicht verrickt, awer dësses Gedicht ass käin Imitatioun vun den aleren Gedichten. Et zaicht villmie dat eng Sprooch uerg fragil ass. Liesen Se dat Gedicht mat alen Wuerter komplett modern, sou kënnen Se d’Absurditéit séin, déi eng Wuertauswiel eleng ussdrickt. Alere Wuerter wéi „thou“ treffen op neie Wuerter wéi „ya“ an kréieren eng Surrealismus. Et ass eng Spill mat verschiddenen Sproochebenen. Et zaicht wéi sëch déi Zäiten änneren.

An wou mir schou iwwer d’Zäit schwätzen, sou ass et vielläicht droleg, dat ech am Abrëll Gedichter iwwer den Juli geschriewen hunn. Den Juli ass net juste den Mount an dem ech meng Buch publizéirt hunn, an den meng beléift Mount ass. Den Juli ass déi wichtëchste Figur an mäinem Buch. Et ass en Schlësselfigur an wéin mäin Buch liest, kréit et Gefill dat den Juli net eng Mount dach enge Persoun ass. Man vergiesst den Mount, an iwwerléit sëch, wat et repräsentéiren dout.

Jiddes Gedicht kënnt är eleng betrachten ou är kënnt Relatiounen unnereinannder glannen an fannen. Den Juli ass eng Figur woumat är Zesommenhierechkeeten selwst fannen an erschliessen kënnt. Et Haaptsujet ass gewëss Misären in Bezéiungen, ower et gitt verschiddene Thematiken, déi zum Nodenken ureegen sullen. Sou géit et um Schéinheet („My pretty July“), Vergänglichkeet („July is back“), Courage an Verännerung („10 minutes before my confession“/ „10 minutes after my confession“ ), Hoffnung („Hope“), Selwstvertrauen an Sinceritäit zu engem selwer („Confession to myself“), wouer Frëndschaft an Kritik fir den sozialen Medien („True friendship“), iwwer d’selwst verstoppen a verstellen („Fake Facade“), Existenzangscht an déi Angscht op en Echec („Ocean of love“), an och déi Angscht ënnerzegoen („Painful love from two sides“).

Iewer et géit och iwwer Réalitäitsverzerrongen („Reality“), an de Froach wat mir eis iwwerhaapt bewusst sinn. Et géit um de Froach, wouvir mir glécklech sinn an dono leiden mëssen („Next station: No sorrow“). Ech stellen mir och de Questioun, ob en Verännerung net och en Chance ass („A refusal can be a chance“), an ech schwätzen iwwer d’eegen Gléck vun den Mënschen  („The way to self-fulfilment“) ou eng neien Ufank („New start“).

Dat Buch sull sëcherlech kritesch iwwer d’Gesellschaf sinn, an och géin de Liewensschiet sinn. Sou géit et am Gedicht „Loneliness“ um eng Mënsch, den sëch ëmbréngt an all Mënsch bekloet sëch, iewer wéin hien no Hëllef gefroet huet ass keng Mënsch do gewéis.

Et Buch enthaalt net juste Gedichter, mä och Kuerzgeschichten an kuerze Pensée. So gitt et eng Kuerzgeschicht mam Titre „Cold Spring“. Den Haaptfigur sëtzt op eng Bank an bemustert déi Emgéigend an seng Gefiller. Wéin jemand no seng Gefiller froet erhiewt hien sëch an géit wech. Héi ass den Kontrast zwëschen „Warum ass keng Mënsch do wéin man eng broocht?“ an „Ech wëll eleng sinn“ uffgezäicht. Zwou Contrairer déi zum Nodenken ureegen.

Produktbeschreiwung (op Englesch):

This book contains a collection of poems, short stories and thoughts covering a writing period of one year, showing happy and romantic moments, but mostly desperated love. In a certain way it also considers human balance and indirectly deals with ideas and social critics about human relationships and treatment.

 

Wou kënnen ech dësses Buch kaafen?

Et Buch gitt et iwwerall am Internet ze kaafen. Et ass eng „livre éléctronique“. Är kënnt et op em Lecteur fir Bicher, op em Smartphone an Tablet an nadierlich och op’m Ordinateur liesen. Fir den Ordinateur gitt et sogar extra virtuelle Lecteueren, déi dat E-Book-Format unnerstützen. Um op Nummer sicher ze goen, beachtet déi Detailinformatiounen op där Websäit wou är dat Buch kaffen wëllt.

Details:

Timo Schmitz: For better and for worse – A collection of poems

Sprooch: Englesch

Publizéirt am: 24. Juli 2013

Verlag: epubli GmbH

ISBN: 978-3-8442-6222-3

 

Är kënnt och mäin Säit op Däitsch besuchen

https://schmitztimode.wordpress.com/

Ou schaut op meng Englesch-Websäit. Do gitt et och en Iwwersëcht mat allen Gedichten an eng Schmarkerl fir alle déi sëch erst iwwerzeegen lassen wëllen.

http://schmitztimo.wordpress.com/

Ech wënschen jidweeren vill Spaass mam liesen an hoffen dat ech Iech inspiréiren kënn.

Timo Schmitz

Op Lëtzebuergesch, den 8.Mäerz 2014

Moien!

Hallo alle zesommen.

Ech si houfreg dat hiert mäin Blog op Lëtzebuergesch liest. Ech wëllen mëch emol  virstellen! Ech heeschen Timo Schmitz, ech si in engem klengem Durf ze Tréier an Däitschland gebuer ginn. Ech interésseieren mëch net juste fir d’Literatur, mä ech schreiwen och selwst. Mäin Mammessprooch ass zwar Däitsch, awer hei in déi Regioun gitt och et Lëtzebuergesch geschwaat. Et ass schued, dat ville jonge Läit eiser Sprooch net méi kënnen. Doufir schreiwen ech net juste an déi groussen Sproochen, wéi Englësch an Däitsch, mä och op Lëtzebuergesch, woufir meng Herz schloet. Ech wënschen Iech vill Spaass an mengem Blog.

Schéi Griss,

Timo Schmitz